På advokatbyrån tjänstgör Peter Frisén som advokat och Veronica Fiedler Frisén som advokatassisten.

Advokatbyrån är främst inriktad på brottmål, familjerätt, asylrätt och övrig humanjuridik.

Vi har kontor i Hultsfred och Vimmerby.

Advokat

Peter Frisén

Advokat Peter Frisén är särskilt inriktad på humanjuridik och huvudsakligen brottmål. Frisén åtar sig bland annat uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och ställföreträdare för barn. Därutöver har Frisén intresse av familjerätt, asylrätt och socialrätt.

När det gäller familjerätt arbetar Frisén med frågor angående vårdnad, umgänge och barns boende. Inom socialrätten är det främst frågor rörande LVU, LVM men även LPT. I övrigt åtar sig Frisén uppdrag som gäller upprättande av testamente, samboavtal, bodelningsavtal, äktenskapsförord med mera.

När det gäller asylärenden har Frisén stor erfarenhet av asylrätt och har handlagt ett mycket stort antal ärenden avseende uppehållstillstånd och asylrätt.

Frisén är bosatt i Hultsfred.

 

Advokatassistent

Veronica Fiedler Frisén

Veronica Fiedler Frisén är verksam på advokatbyrån sedan 2011 och arbetar som advokatassistent åt Peter Frisén, vilket innebär att hon utreder och förbereder de måltyper som Frisén enligt ovan arbetar med. Veronica Fiedler Frisén ansvarar för sekreteraruppgifterna och tidbokning med mera.

Kontakt

Hultsfred
Storgatan 44A
577 30 Hultsfred
0495-127 60
0495-127 68 (fax)

Advokat Peter Frisén
0495-127 60
peter@advokatfirmanfrisen.se

Veronica Fiedler Frisén
0495-127 60
veronica@advokatfirmanfrisen.se

Vimmerby
Mässhantverksgatan 1 (besöksadress)
598 40 Vimmerby
0492-150 60